W dniach od 22 do 27 września odbędzie się głosowanie na wybrane projekty złożone do Budżetu Obywatelskiego

Głosować na projekty mogą wszyscy mieszkańcy miasta, którzy ukończyli 16 lat. Każdy z mieszkańców dysponuje tylko jednym głosem, głosy oddane wielokrotnie znoszą się powodując unieważnienie wszystkich głosów mieszkańca. Oprócz wskazania popieranego projektu, głosujący musi podać swoje dane osobowe (imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL)
Zachęcamy Państwa do oddania głosu na projekt:
MIĘDZYPOKOLENIOWY KOMPLEKS REKREACYJNO-SPORTOWY
Cały projekt do wglądu w siedzibie Rady Dzielnicy Ostrów Górniczych, ul. Starzyńskiego 50

kwota: 578 000 zł

lokalizacja:

Plac przy boisku Sportowym ul. K. Gałczyńskiego (obr. Ostrowy Górnicze dz. 965)
Plac na terenie ZSO nr 6 ul. Starzyńskiego 41 (obr. Ostrowy Górnicze dz. 963/1 963/3)
ul. Starzyńskiego (obr. Ostrowy Górnicze dz. 269/1 269/4)

Projekt składa się z 4 zadań:

Rozbudowa istniejącego placu zabaw wraz z urządzeniami sprawnościowo-zabawowymi.

Plac zabaw będzie wyposażony w pojedyncze elementy sprzętu rekreacyjnego i urządzenia sprawnościowo-zabawowe pozwalające na prowadzenie z dziećmi różnorodnych form zajęć ruchowych, w szczególności elementy dotyczące pokonywania przeszkód wspinanie, przeskoki, przeploty, zwisy.

Powstanie placu zabaw oraz boiska wielofunkcyjnego zwiększy atrakcyjność placu na terenie obiektu sportowego. Na placu zabaw planowane jest ustawienie oprócz urządzeń do zabaw dla młodszych dzieci dodatkowo urządzeń sprawnościowych np. drążków, mostka, piramidy linowej. Na terenie boiska odbywają się treningi piłki nożnej klubu KS Zew Kazimierz, do którego należą dzieci z Ostrów Górniczych, Juliusza, Kazimierz Górniczego, Borów, Cieśli czy Maczek. Urządzenia sprawnościowe zamontowane na placu jak i nowe boisko wielofunkcyjne pozwolą urozmaicić treningi dzieci przed meczem piłki nożnej. Z placu i boiska korzystać będą, więc dzieci z sąsiadujących osiedli.

Reaktywacja boiska

Wymiana nawierzchni bocznego boiska z przeznaczeniem do gry w piłkę siatkową, koszykową i w tenisa, a w okresie zimy wykorzystanie nawierzchni na lodowisko.

Wyposażenie w wymienne elementy potrzebne do uprawiania poszczególnych gier (kosze, słupki do zamocowania siatek).

Zamontowanie 6 szt. ławek pomiędzy boiskiem a bieżnią stadionu.

Modernizacja oświetlenia w/w boiska na energooszczędne. Na wiosnę wykorzystanie wody z roztopionego lodu do podlewania stadionu piłkarskiego.

Utworzenie siłowni na świeżym powietrzu oraz powiększenie placu zabaw w parku szkolnym przy ZSO nr 6 w Sosnowcu

Siłownia na świeżym powietrzu stanowić będzie wyodrębnione w ramach placu zabaw miejsce z urządzeniami do ćwiczeń sportowych oraz powiększenie placu zabaw dla dzieci o dodatkowe urządzenia. W skład nowopowstałego parku fitness, który zwiększy atrakcyjność przyszkolnego parku wchodzić będą trzy podwójne urządzenia z katalogu siłowni na świeżym powietrzu: wyciskanie siedzące + wyciąg górny, wioślarz + prasa nożna, orbitek + biegacz. W ramach uzupełnienia placu zabaw dla dzieci dokupione zostaną: huśtawka (ważka na sprężynie) oraz karuzela. Ławki (3 sztuki) i kosze na śmieci (2 sztuki).

Zagospodarowanie terenu przy pawilonie sportowym MOSIR

Montaż 4 ławek przed wejściem do budynku MOSiR oraz stojaka na rowery i kosza na śmieci – (działka 269/4).

Na placu za budynkiem MOSIR wykonanie ogrodzenia działki ok. 150 m., ułożenie chodnika z kostki brukowej. Zakup stołu betonowego do gry np. ping-pong, gry kółko-krzyżyk oraz 6 ławek i 3 koszy na śmieci i stojaka na rowery.

Doposażenie sali fitness w budynku MOSiR na działce 269/4 w sprzęt typu „Atlas” dla kobiet, 2 rowerki, 2 orbitki, wioślarza oraz montaż dużego lustra na ścianie. Adaptacja pomieszczenia na suchą saunę.

Dodaj komentarz