Podziękowanie

Szanowni Koledzy, Przyjaciele KRS TKKF „ZEW” w związku ze zbliżającym się zebraniem Sprawozdawczo Wyborczym , kończącym 4 letnią kadencję. Jako Prezes Klubu chciałbym serdecznie podziękować wszystkim wam, z którymi przyszło mi współpracować przez te ostatnich 12 lat. Dziękuje bardzo Krzysztofowi Michoń, Jackowi Wójcikowi, Mariuszowi Madejowi a w szczególności Jankowi  Dziwoszowi który szczególnie pomagał mi w wielu sprawach do samego końca kadencji.

Bardzo dziękuje trenerom , Sylwestrowi Borkowi, Piotrze Tomsi, Markowi Tokarzowi oraz Dariuszowi Garczarczykowi. Jesteście wspaniałymi ludźmi, całkowicie oddani naszemu klubowi. Serdecznie również dziękuje wszystkim sponsorom którzy wspierają nasz klub finansowo. Bardzo serdecznie chcę podziękować również moim kolegom, członkom TKKF „ZEW” z KWK „Kazimierz Juliusz”, którzy przez tyle lat wspierali nas finansowo jak i również pomagali nam przetrwać najcięższe chwile.

Serdecznie dziękuje Prezesowi firmy OTOdruk jak i pracownikom firmy, szczególnie za pomoc przy organizacji festynu z okazji 92 rocznicy istnienia naszego klubu .

Dziękuje za współpracę władzom miasta Sosnowca, Dyrekcji MOSiR Sosnowiec oraz wszystkim pracownikom z Wydziału Kultury Sportu i Turystyki  z Centrum Organizacji Pozarządowych.

Bardzo serdecznie Dziękuje wszystkim zawodnikom młodego pokolenia którzy zechcieli szkolić się i reprezentować barwy naszego klubu. Dziękuje Jurkowi Witkowskiemu i Krzysztofowi Płaszaj, za nabór i stworzenie w ostatnim roku drużyny orlików. Chcę również podziękować rodzicom za wsparcie finansowe  i organizacyjne naszego klubu.

Na koniec pragnę podziękować wszystkim zawodnikom i ich rodzinom z drużyny Seniorskiej. To z wami przez ostatnie 12 lat wspólnie przeżywaliśmy wzloty i upadki, radości i smutki. To razem poświęciliśmy swój wolny czas skradziony naszym rodzinom dla istnienia i dobra naszego klubu.

Ze sportowym pozdrowieniem:
Prezes Klubu KRS TKKF „ZEW”
Robert Jóźwik

Dodaj komentarz