W piątkowy wieczór 18.03.2016 odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborczego Delegatów Śl. ZPN Katowice – Podokręgu Sosnowiec. Nasz klub reprezentował wiceprezes Wojciech Wilk. Podczas zebrania uhonorowano działaczy szczególnie zasłużonych dla rozwoju piłki nożnej w regionie. Miło nam donieść, że wśród wyróżnionych znalazł się Prezes Zewu PAWEŁ KUROŃ, odznaczony brązową odznaką honorową PZPN. Gratulacje Paweł ! 🙂

    Podczas Zebrania głosami Delegatów z klubów naszego podokręgu kończący swoja czteroletnią kadencję dotychczasowy Zarząd otrzymał absolutorium i wybrany nowy. Dotychczasowy prezes Józef Grząba zyskał uznanie Delegatów i jako jedyny kandydat na Prezesa został wybrany na kolejną czteroletnia kadencję. W Zarządzie znaleźli się:
– Wiesław Milewski
– Henryk Kurek
– Andrzej Adamczyk
– Jan Pawłowski
– Krzysztof Bąbik
– Dariusz Piętka
– Józef Służałek
– Dariusz Wrona
– Janusz Kiełtyka
a Komisję Rewizyjna będą reprezentować :
– Grzegorz Radko
– Ryszard Maciążek
– Bartosz Górski
    Nowym władzą życzymy realizacji założonych celów aby piłka nożna w naszym regionie w dalszym ciągu się rozwijała a młodzi adepci znajdowali w niej pasję i dobry sposób na zachowanie kondycji i zdrowia.
Prezes Józef Grząba zaproponował uregulowanie kwestii opieki medycznej podczas meczów. W najbliższym czasie zostanie zorganizowany kurs podczas, którego chętne osoby będą mogły nabyć takie uprawnienia – zachęcamy do skorzystania z tej propozycji.
Zapowiedziana został kolejna tura kursów na trenerów różnych kategorii – w najbliższym czasie kluby naszego podokręgu otrzymają informację o terminie ich rozpoczęcia.

(ww), red. (jac:)

Możliwość komentowania została wyłączona.