Drodzy Państwo, w celu usprawnienia naszej współpracy przedstawiamy wam regulamin który obowiązuje już w naszym klubie od kilku lat.

Obowiązki rodzica:

1. Będę dostarczać moje dziecko 10 minut przed treningiem.

2. Do 10 dnia bieżącego miesiąca zobowiązuję się do uiszczenia darowizny członkowskiej według aktualnej stawki w danej grupie za obecny miesiąc  bez względu na liczbę obecności na zajęciach.

3. Podczas  zajęć nie będę kontaktował się z dzieckiem oraz będę stał/a co najmniej 30 metrów od miejsca treningu. Koncentracja młodego piłkarza na treningu jest bardzo słaba i powinna się skupić na trenerze i czynnościach treningowych.

4. Podczas rozgrywania meczu, powstrzymuję się od udzielania wskazówek mojemu dziecku, bo mam zaufanie do trenera prowadzącego.

5. W przypadku nieobecności dziecka na treningu powiadomię o tym trenera. Jeżeli nie będzie sygnału (w formie telefonu, sms) przyjmuję do wiadomości że zawodnik może zostać skreślony z listy zawodników KS ZEW Sosnowiec.

6. Zobowiązuję się do jak najszybszego dostarczenia dokumentów klubowych (deklaracja członkowska, aktualna karta badań). Brak aktualnych badań zawodnika wyklucza uczestnictwo w treningach i w turniejach (wymóg Ustawy o Sporcie oraz Towarzystw Ubezpieczeniowych).

7. Opłata składki członkowskiej nie jest odpłatnością za zajęcia. Składka jest dopełnieniem całości budżetu klubu.  Pozwala ona na prowadzenie podstawowych zajęć sportowych i utrzymaniem trenera.

8. W przypadku zniszczenia lub zgubienia sprzętu sportowego przez moje dziecko które jest własnością klubu, zobowiązuję się do pokrycia kosztów naprawy lub zakupu nowego sprzętu.

Składki członkowskie należy przekazywać na rachunek naszego klubu:
Raiffesien Polbank: 97 1750 0012 0000 0000 3466 5478
KLUB SPORTOWY  ZEW Sosnowiec
ul. Gałczyńskiego 7 , 41-215 Sosnowiec

W tytule wpłaty: "Darowizna dla KS ZEW Sosnowiec, Imię i nazwisko zawodnika / Miesiąc"
 

Możliwość komentowania została wyłączona.