Aktualizacja nazwy klubu KRS "TKKF" ZEW" (Klub Rekreacyjno – Sportowy Towarzystwa Krzwienia Kultury Fizycznej "ZEW"). Znane są już wstępne uzgodnienia zarządu ZEW co do nowej – zaktualizowanej nazwy klubu. Od Marca 2016 r. klub ma nosić nazwę

KS "ZEW" Sosnowiec.

Decyzja została podjęta w dniu dzisiejszym na nadzwyczajnym zebraniu zarządu. W przyszłym tygodniu poznamy również skład nowego zarządu Klubu. Nową nazwę muszą jeszcze zaakceptować członkowie Stowarzyszenia KRS TKKF "ZEW" na zebraniu które odbędzie się na początku Marca.

Możliwość komentowania została wyłączona.