Rada Dzielnicy Ostrowy Gornicze

Dnia 8 czerwca 2014 roku odbyły się wybory do Rady Dzielnicy Ostrowy Górnicze. Z 27 kandydatów na Radnego Rady Dzielnicy mieszkańcy w wyborach wybrali 15 osób. Dnia 30 czerwca 2014r. w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu odbyła się I Sesja Rady Dzielnicy Ostrowy Górnicze, na której Radni Rady Dzielnicy Ostrowy złożyli ślubowanie: „Ślubuję uroczyście sprawować obowiązki radnego godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na uwadze dobro mojej dzielnicy i jej mieszkańców” oraz dokonali wyboru do organów Dzielnic w następującym składzie:

Rada Dzielnicy Ostrowy Górnicze:
Przewodnicząca Rady Dzielnicy Ostrowy Górnicze
– Radna Krystyna Cencek

Wiceprzewodniczące Rady Dzielnicy Ostrowy Górnicze
– Radna Matylda Sierka
– Radna Marzenna Stokłosa

Zarząd Dzielnicy Ostrowy Górnicze
Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Ostrowy Górnicze
– Radny Marek Sekuła

Wiceprzewodniczący Zarządu Dzielnicy Ostrowy Górnicze
– Radny Włodzimierz Mucha
– Radna Joanna Sobota

Pozostali Radni Rady Dzielnicy Ostrowy Górnicze:
– Bień Joanna Radna Rady Dzielnicy Ostrowy Górnicze
– Andrzej Bzdura Radny Rady Dzielnicy Ostrowy Górnicze
– Giemza Zbigniew Radny Rady Dzielnicy Ostrowy Górnicze
– Herman Agnieszka Radna Rady Dzielnicy Ostrowy Górnicze
– Kozioł Marta Radna Rady Dzielnicy Ostrowy Górnicze
– Król Agnieszka Radna Rady Dzielnicy Ostrowy Górnicze
– Nowak Zyta Radna Rady Dzielnicy Ostrowy Górnicze
– Zając Marcin Radny Rady Dzielnicy Ostrowy Górnicze
– Zalejska Maria Radna Rady Dzielnicy Ostrowy Górnicze

Rady Dzielnicy Ostrowy Górnicze działa według uchwalonego statutu oraz regulaminu.

Siedziba Rady Dzielnicy Ostrowy Górnicze znajduje się w budynku MOSIR
przy ul. Starzyńskiego 50, 41-215 Sosnowiec.

www.ostrowygornicze.ucoz.pl , e-mail: radadzielnicy.ostrowygornicze@wp.pl