UWAGA! W związku ze wznowieniem zajęć w tym szczególnym okresie zagrożenia epidemiologicznego (SARS CoV-2 Covid-19) bardzo prosimy o zapoznanie się z najważniejszymi zasadami bezpieczeństwa i organizacji zajęć treningowych, których organizatorem jest Klub Sportowy ZEW Sosnowiec. Są to wytyczne i wymagania, które otrzymaliśmy „odgórnie” i jesteśmy zobowiązani do ich ścisłego przestrzegania. Wszystkie punkty mają za zadanie zapewnić maksimum bezpieczeństwa i w stopniu maksymalnym zminimalizowanie zagrożenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS CoV-2 wśród społeczeństwa. W każdym wypadku nieujętym regulaminem obowiązuje zasada zdrowego rozsądku i ogólnych warunków bezpieczeństwa zgodnych z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 658) od dnia 16 kwietnia 2020 do odwołania. Więcej informacji uzyskacie Państwo u trenerów grup, do których należą Państwa dzieci. 

Informujemy, że w ścisłym porozumieniu z władzami miasta, Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, działając zgodnie z rozporządzeniami Rady Ministrów dotyczącymi ochrony przed zagrożeniem epidemii SARS CoV-2 Zarząd Klubu Sportowego ZEW Sosnowiec podjął działania przywracające treningi w naszej Akademii.

Po wirtualnej konferencji, w której wzięli udział wszyscy trenerzy, działając w porozumieniu z Zarządem jednogłośnie przyjęli dzień 18 maja jako dzień wznowienia treningów.

Warunki organizacyjne przeprowadzenia zajęć na obiekcie sportowym KS ZEW Sosnowiec przy ul. Gałczyńskiego 9 w Sosnowcu:
1. Na płycie pełnowymiarowego boiska może przebywać w jednym czasie 22 zawodników oraz 4 trenerów.

2. Wyjątek stanowi sytuacja, w której płyta główna zostanie podzielona na dwie części 5-metrową strefą buforową. Wówczas na każdej z połówek boiska może przebywać po 16 zawodników oraz 3 trenerów.
3. Użytkownicy obiektu nie mogą korzystać z szatni, ubikacji oraz wszelkich innych pomieszczeń oddanych do użytku dla Klubu Sportowego ZEW Sosnowiec. Zawodnicy przychodzą przebrani i gotowi do zajęć, tak samo zostają odbierani przez swoich opiekunów.
4. Przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć odbywa się obowiązkowa dezynfekcja rąk oraz sprzętu sportowego, którą koordynuje trener grupy.
5. Rodzice nie mogą wejść na teren obiektu, ale mogą stać za ogrodzeniem. Dziecko wchodzi na obiekt przy bramie głównej pod asystą trenera grupy. Z tego miejsca z uwagi na ten wymóg zwracamy się z uprzejmą prośbą i apelujemy o PUNKTUALNOŚĆ. Pomoże to bezproblemowo skoordynować płynne przejście grupy przez dezynfekcje i bezproblemowe planowe rozpoczęcie zajęć.
6. Rodzice przed zajęciami wypełniają odpowiednie oświadczenia / deklaracje (druk PZPN).
7. Treningi odbywać się będą 2 razy w tygodniu.
8. Obowiązuje zasada ograniczonego kontaktu. Odległość między zawodnikami nie mniejsza niż 1,5 m. (nie wolno przybijać „piątek”, ściskać się, podawać dłoni, klepać po plecach, wdawać się w bliższe interakcje itd.). Stosujemy także zasady bezpieczeństwa indywidualnego – nie dotykamy rękami twarzy, nie dotykamy niepotrzebnie przedmiotów należących do kolegów lub trenera, a także przyrządów i akcesoriów treningowych.
9. Treningi zostają zindywidualizowane w taki sposób, aby ograniczyć do minimum ryzyko kontaktu między uczestnikami zajęć. 

Informacja dotycząca składek i płatności:
Informujemy, że w miesiącu MAJ obowiązuje składka MARCOWA, która zgodnie z naszymi oświadczeniami i komunikatami miała być opłacona w pierwotnym terminie w całości. Marzec trenowaliśmy do połowy miesiąca, natomiast maj wznawiamy od połowy miesiąca. Dlatego składka marcowa zawiera się także w miesiącu maju. Wszelkie odrębne wpłaty zaksięgowane u nas na koncie w okresie wstrzymanych zajęć, zgodnie z naszymi komunikatami będą księgowane jako nadpłaty na kolejne miesiące. Jeżeli ktoś nie zapłacił w miesiącu marcu to w maju jest zobowiązany uregulować pełną składkę. Tym samym osoby, które opłaciły składkę w miesiącu kwietniu, będzie ona zaksięgowana na miesiąc czerwiec. Analogicznie składka (nadpłata) majowa będzie zaksięgowana na miesiąc lipiec. Oczywiście tyczy się to osób, które nie zaprzestały opłacania składek podczas miesiąca kwietnia i maja, gdy treningi były wstrzymane.

Więcej szczegółowych informacji uzyskacie Państwo u trenerów grup, do których należą Państwa dzieci.

Możliwość komentowania została wyłączona.